Centrum Informacyjne o Bezzałogowcach Dron.pl

Stowarzyszenie PORANEK


Stowarzyszenie PORANEK inicjuje ''Kuchnia Społeczna'', projekt, który oferuje gotowanie i wspólne posiłki dla osób mniej zamożnych. Poprzez ten program, osoby potrzebujące mają możliwość zdobycia umiejętności kulinarnych, zdrowego odżywiania oraz możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w towarzystwie innych, co pomaga zwalczać izolację społeczną i ubóstwo żywnościowe.

Szczegóły strony poranek.pl:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »

Podlinkuj stronę poranek.pl:

Stowarzyszenie PORANEK

Lokalizacja firmy na mapie:

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

 • Lions Club Kraków - Stare Miasto »

  Lions Club Kraków - Stare Miasto jest stowarzyszeniem działającym w ramach organizacji The Association of Lions Clubs International - największej na świecie pozarządowej organizacji humanitarnej akredytowanej przy ONZ, działającej od ponad 90 lat. LC Kraków - Stare Miasto należy do Okręgu 121 Polska.

  Misją Stowarzyszenia jest:
  działalność charytatywna,
  pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  rozwój nauki, kultury i ochrony środowiska.
  Lions Clubs International przeznacza na wsparcie potrzebujących 100% środków finansowych pozyskanych na działalność statutową. Koszty administracyjne i funkcjonowania Stowarzyszenia pokrywane są ze składek jego członków.

  Data dodania: 17 02 2013 · szczegóły wpisu »
 • Fundacja dla dzieci »

  Nasza fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez: gromadzenie i wykorzystanie na cele ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i finansowych otrzymywanych z kraju i z zagranicy, współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą, prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczno-szkoleniowej.

  Data dodania: 19 02 2013 · szczegóły wpisu »
 • Fundacja Renovo »

  Fundacja RENOVO jest organizacją pożytku publicznego, która powstała w 2012 roku. Naszym głównym celem jest pomoc osobom ubogim, chorym a także pokrzywdzonym przez los w poprawie warunków bytowych i mieszkaniowych. Każdy człowiek pragnie żyć w warunkach nieuwłaszczających jego godności. Nie każdy, bowiem jest w stanie zadbać o godność swoją i swoich najbliższych. Dzięki dobremu sercu i naszej wspólnej inicjatywie, pragniemy osiągnąć wyznaczony cel. Naszą nadrzędną wartością jest wiara w człowieka. Fundację RENOVO obejmuje credo życiowe opierające się na maksymie ?Walcząc o godność człowieka - praktycznie?, nie ma dawania bez formowania.
  Idea powstania fundacji RENOVO narodziła się w 2012 roku na przełomie października/listopada w Nowym Sączu. Inicjatywa podjęta przez założycieli miała za zadanie wspomóc osoby, rodziny mieszkające w skrajnym ubóstwie po przez pomoc przy remoncie ich mieszkań. Przy poszukiwaniu funduszy dla celów fundacji narodził się pomysł obywatelskiego wsparcia regionalnych firm dla zadań statutowych. Oddźwięk dobroci przerósł nasze oczekiwania umacniając nas w słuszności podjętej inicjatywy. Wychodząc z założenia, że projekt jest naszym wspólnym obywatelskim przedsięwzięciem uzyskaliśmy obietnice pomocy kluczowych firm z naszego regionu w tym pełne wsparcie władz miasta Nowego Sącza i Gmin sąsiadujących z naszym miastem.
  Więcej informacji na naszej stronie - sprawdź co nas sądzą media w dziale Media o nas. Na naszej stornie możesz również zobaczyć jak pomogliśmy już innym rodzinom, to Nasi podopieczni. Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować skorzystaj z zakładki Kontakt.

  Data dodania: 08 05 2013 · szczegóły wpisu »
 • Fundacja Dzieci Mazowsza »

  Fundacja Dzieci Mazowsza jest organizacją pozarządową, niedochodową wspierającą rozwój dzieci i młodzieży w zakresie umacniania szeroko rozumianych więzi społecznych, w tym rodzinnych i koleżeńskich oraz wspierania ich rodzin w obszarze budowania relacji, wychowania i rozwiązywania problemów wychowawczych. Nasze działania skierowane są równie do dzieci i młodziey z niepełnosprawnością ruchowa jak i intelektualna oraz dzieci z trudną sytuacją życiową.

  Data dodania: 11 09 2013 · szczegóły wpisu »
 • Stowarzyszenie Młodzież Polska - obozy dla dzieci »

  Organizacja pożytku publicznego Młodzież Polska jako główny cel obrało promocję aktywnego trybu życia wśród najmłodszych. Zajmujemy się organizowaniem obozów dla dzieci i młodzieży, a także zielonych i białych szkół. Od lat współpracujemy ze sprawdzonymi ośrodkami noclegowymi w takich rejonach Polski jak Podhale, Mazury czy tereny nadmorskie. W czasie wolnym zaplanowane są zajęcia sportowe (np. kursy narciarstwa, snowboardu, tańca, pływania i inne).

  Data dodania: 22 01 2014 · szczegóły wpisu »
 • Ośrodek dla niepełnosprawnych intelektualnie »

  Ośrodek dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Otwocku prowadzony jest przez fundację Revita. Fundacja od 1990 roku zajmuje się świadczeniem pomocy na rzecz osób upośledzonych umysłowo, którzy potrzebują opieki, wsparcia i rehabilitacji.

  Data dodania: 18 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Fundacja Oczy Serca »

  Fundacja Oczy Serca została powołana do istnienia pod koniec marca 2014 r
  Jest zapisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000503826.
  Zrodziła się ona z potrzeby dzielenia się ze społeczeństwem wiedzą na temat osób
  niewidomych i słabowidzących. O co chodzi? W naszym przekonaniu często to brak
  doświadczenia w kontaktach z ludźmi z niepełnosprawnością jest przyczyną
  nieprawidłowych postaw wobec nich.
  Dlatego to niewidomy pedagog (obecnie prezes Fundacji) zaczął proponować różnorakim
  placówkom, kształcącym i wychowującym dzieci i młodzież, warsztaty. Ich tematyką stały się
  osoby niewidome i słabowidzące oraz ich życie, relacje między sobą i między nimi, a pozostałymi
  członkami społeczeństwa. Dalekowzrocznym celem tych zajęć jest przyszła pełna integracja społeczeństwa.
  "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci". Tak mówi znane przysłowie.
  Zatem integrujmy dzieci i młodzież, a będziemy mieli zintegrowanych dorosłych.
  Nie wiadomo, czy możliwe jest osiągnięcie ideału pełnej integracji, ale do tego ideału dążmy.

  Skąd nazwa Fundacji?
  Czasami jest tak, że ci, którzy nie mają żadnych problemów ze wzrokiem, nie dostrzegają
  drugiego człowieka, jego możliwości, potrzeb, marzeń i talentów. Czasami jest również tak,
  że osoby z problemami wzrokowymi, potrafią dostrzec to, czego nie widzą ci pierwsi.
  Jednakże brak wzroku nie gwarantuje dostrzegania tego, co niewidoczne dla oczu. Podobnie
  dobry wzrok nie oznacza tego, że się nie będzie dostrzegać głębi.
  Niezależnie od tego, czy ktoś ma czy nie ma problemów ze wzrokiem, musi dbać o oczy swojego
  serca; oczy ciała to nie wszystko i często nie dostarczają nam prawdziwego
  i pełnego obrazu rzeczywistości.
  "Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu"
  (Antoine de Saint-Exupéry - "Mały Książę").

  Tym się zajmujemy :

  - Szeroko pojęta dbałość o interesy osób z dysfunkcją narządu wzroku i o interesy osób przewlekle chorych.
  - Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z osobami prawnymi i osobami fizycznymi, działającymi albo planującymi podjęcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych łub na rzecz osób przewlekle chorych.
  - Edukacja- zapoznawanie społeczeństwa z problematyką osób z dysfunkcją narządu wzroku.
  - Edukacja- zapoznawanie społeczeństwa z problematyką osób przewlekle chorych.
  - Szeroko rozumiane wsparcie (w tym pomoc społeczna) osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych niepełnosprawnością lub osób przewlekle chorych.
  - Krzewienie wartości katolickich - zwłaszcza poszanowania dla każdego człowieka (od urodzenia aż do naturalnej śmierci), niezależnie od wyznawanych poglądów i cech indywidualnych
  - Przyczynianie się do dialogu społecznego - pomiędzy osobami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi i pomiędzy różnymi grupami osób niepełnosprawnych.
  - Przyczynianie się do likwidowania barier architektonicznych i społecznych.
  - Wpływanie na postrzeganie przez społeczeństwo osób niepełnosprawnych i osób przewlekłe chorych.
  - Zwiększanie wiedzy i kompetencji osób związanych z fundacją (w zakresie jej działalności) u członków zarządu Fundacji, członków rady Fundacji (w przypadku jej powołania), jej współpracowników oraz wolontariuszy.
  - Wsparcie rozwoju duchowego, fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych oraz osób przewlekle chorych.
  - Wspieranie osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w funkcjonowaniu.
  - Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji wobec dzieci niewidomych i niedowidzących oraz pomoc im i ich rodzinom w pokonywaniu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością.
  - Działalność na rzecz integracji społecznej dzieci niewidomych i niedowidzących, w tym wspieranie i propagowanie aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz promocja ich osiągnięć na tym polu.
  - Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec dzieci niewidomych i niedowidzących.
  - Pomoc dzieciom, które niedawno straciły wzrok w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.
  - Pomoc dzieciom niedowidzącym w postaci propagowania zajęć terapii widzenia.

  Data dodania: 13 06 2016 · szczegóły wpisu »
 • Fundacja Ornilia »

  Celem Fundacji Ornilia jest pomoc dla rozwoju i ochrony polskiej przedsiębiorczości. Szczególną uwagę zwracamy na potrzeby lokalnych firm. Tych małych sklepików, które mijamy w drodze do centrów handlowych oraz usług, które po sąsiedzku mamy na wyciągnięcie ręki.
  Fundacja Ornilia wychodzi tym problemom naprzeciw.

  Naszym celem jest działać tak, żeby polskie firmy były coraz lepsze. Dlatego zawsze będziemy promować współpracę polskich przedsiębiorców, dbać o lokalne więzi gospodarcze, szkolić i doradzać.

  Data dodania: 22 02 2017 · szczegóły wpisu »
 • Organizacja na rzecz osób niewidomych i słabowidzących »

  Fundacja Mir z siedzibą w Miłkowie została wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000662293, NIP: 6612373899, REGON: 366523823.
  Celem Fundacji jest podejmowanie społecznie i gospodarczo użytecznej działalności na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Fundacja Mir, to zespół kreatywnych i otwartych na nowe pomysły osób, które tak jak Wy borykają się z trudnościami życia codziennego, ze względu na różnego rodzaju dysfunkcje wzroku, w związku z tym najlepiej rozumiemy problemy osób niewidomych i słabowidzących.

  Data dodania: 11 05 2018 · szczegóły wpisu »
 • Fundacja Polska Ziemia »

  Polska to najszybciej wysychający kraj w Europie. To zagrożenie, które w przyszłości może skutkować utrudnionym dostępem do wody pitnej. Dlatego oszczędność wody powinna być jednym z naszych priorytetów – również na poziomie pojedynczych gospodarstw domowych. Kampania „Nie przelewaj” ma podnieść świadomość społeczną tych wyzwań oraz przekazać wiedzę na temat tego, jak oszczędzać wodę.
   
   

  Data dodania: 19 06 2021 · szczegóły wpisu »